tymon kokoszka

 Tymon Kokoszka

 Konsultant AMPLIO

Podsumowanie
doświadczenia
  • Łącznie 4 lata korporacyjnego doświadczenia zawodowego 
    (w tym roczne doświadczenie w doradztwie strategicznym)

 Wybrane
doświadczenia

  • Wsparcie w realizacji projektu optymalizacji procesów biznesowych (zakupy, remonty i inwestycje) w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.,
  • Uczestniczył w projekcie wsparcia analitycznego i procesowego Departamentu ds. Personalnych TAURON Ciepło Sp. z o.o. (w tym opracowanie narzędzi, formularzy oraz raportów wspierających procesy zarządcze),
  • Wsparcie w projekcie opracowania strategii funkcjonowania oraz reorganizacji ENEA Serwis Sp. z o.o. – jednostki eksploatacyjno-wykonawczej Grupy Kapitałowej ENEA,
  • Budowanie nowych funkcjonalności i procesów B2B i B2C
    w „Znany Lekarz”,
  • Wdrożenie usług, procesów i funkcjonalności portalu „Znany Lekarz” w Indonezji (bezpośrednia koordynacja i nadzór na miejscu).