tomasz kujawski

 Tomasz Kujawski

 Dyrektor AMPLIO

Podsumowanie
doświadczenia
 • Wieloletnie doświadczenie operacyjne w branży energetycznej, ciepłowniczej oraz produkcyjnej,
 • W latach 2001 – 2015 pełnił m.in. funkcje wiceprezesa Zarządu Elektrociepłowni EC NOWA
  Sp. z o.o. (CFO) w Grupie TAURON Polska Energia S.A.
  oraz wiceprezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (CFO),
 • Prowadził i nadzorował projekty wdrożenia usprawnień w spółkach z branży energetycznej, w tym nastawione na optymalizację kosztów ich funkcjonowania.

 Wybrane
doświadczenia

 • Odpowiedzialność w ramach prac Zarządu za zarządzanie przedsiębiorstwami w obszarze finansów i rachunkowości spółek, w tym analiz finansowych i finansowania inwestycji,
 • Koordynacja współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz podmiotami świadczącymi usługi księgowe, prawne oraz kadrowe,
 • Negocjowanie umów z kontrahentami oraz koordynacja ich realizacji pod kątem finansowym, w tym nadzór nad przygotowywaniem budżetów projektowych i kontrola ich wykonania,
 • Nadzorowanie działalności inwestycyjnej, w tym planowanie, przygotowywanie inwestycji, negocjowanie umów z kontrahentami,
 • Nadzorowanie polityki taryfikacyjnej spółek, w tym nadzór nad postępowaniami administracyjnymi i negocjowanie wysokości taryfy z URE,
 • Reorganizacja spółek w obszarze struktury organizacyjnej oraz optymalizacji procesów biznesowych,
 • Bogate doświadczenia we wdrażaniu systemów controllingowych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.